Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Veljekset Keskinen Oy (0182811-7)
Onnentie 7
63610 Tuuri

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Teija Ahtiainen
Puhelin: +358 40 777 7736
Sähköposti: teija.ahtiainen@tuuri.fi

REKISTERIN NIMI
kauppa.tuuri.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut kauppa.tuuri.fi:sta lahjakortin tai tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on kauppa.tuuri.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös mahdollisten kadonneiden lahjakorttien ja tuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää kauppa.tuuri.fi:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää kauppa.tuuri.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kauppa.tuuri.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan kauppa.tuuri.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Kauppa.tuuri.fi:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse verkkokauppa@tuuri.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta kauppa.tuuri.fi:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole kauppa.tuuri.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mikäli henkilö niin pyytää.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää kauppa.tuuri.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kosilan salasanasuojatulla palvelimella.